PLUS Consulting Sp. z o.o.
ul. Umińskiego 3 lok. 63
03-984 Warszawa
tel: 22 671 26 69
Rachunkowość i finanse
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Wynagrodzenia i ZUS
 • Udział w tworzeniu zasad obiegu dokumentów oraz sprawozdawczości wewnętrznej w firmie
 • Opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości dla firm
 • Inne ewidencje i sprawozdania, m.in. rozliczanie dotacji, GUS, NBP
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Organizacja audytów księgowych i podatkowych

    Wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych systemach księgowych pozwala nam m.in. pracować na oprogramowaniu klienta, jeśli takie są jego wymagania.