PLUS Consulting Sp. z o.o.
ul. Umińskiego 3 lok. 63
03-984 Warszawa
tel: 22 671 26 69
Doradztwo prawne
 • Zakładanie, prowadzenie oraz likwidacja spółek osobowych i kapitałowych, w tym załatwianie spraw w KRS
 • Rejestracja fundacji i stowarzyszeń
 • Bieżąca obsługa prawna spółek
 • Zmiana formy prowadzonej działalności, w tym przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe oraz kapitałowych w osobowe
 • Analiza skutków prawnych zawieranych umów
 • Porady bieżące i opinie
 • Przedsądowa windykacja należności
 • Analizy i opinie, odwołania, wnioski
 • Przygotowywanie projektów uchwał i protokołów
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • Współpraca z notariuszem