PLUS Consulting Sp. z o.o.
ul. Umińskiego 3 lok. 63
03-984 Warszawa
tel: 22 671 26 69
Doradztwo podatkowe
  • Pomoc w podjęciu decyzji o formie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Ustalenie optymalnej dla klienta formy opodatkowania i terminów płacenia podatku
  • Doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w bieżącej działalności gospodarczej
  • Stały nadzór podatkowy
  • Analiza skutków podatkowych zawieranych/zawartych umów
  • Sporządzania wniosków podatników o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  • Reprezentowanie podatników w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w sprawach podatkowych
  • Roczne zeznania podatkowe